Jdi na obsah Jdi na menu
 


HOSPODÁŘSKÁ KRIZE, ANEB SEN KAŽDÉHO STÁTU - JAK ZATOČIT S NEZAMĚSTNANOSTÍ

V současné době snad každý zaznamenal zvýšený nárůst nepokojů, kdy příčinou mají být nepřizpůsobivý občané - romové, cikáni, ale i jiní.

Co je za tím vším? Velká nezaměstnanost, sociální nejistoty, závist, snaha běžných lidí zajistit si stejná práva, jako mají "tyhle"....

Kdo z toho těží? Většinou se říká, že neonacisti, nacionálně smýšlející partaje, ale už se téměř neříká, že i "bílá mafie", neuvěřitelně podporovaná právě státem.

Přitom HOSPODÁŘSKÁ KRIZE by měla být vnímána, jako SEN VŠECH STÁTŮ. PITOMOST - většinu napadne, možná o důvod více se nad tím trošku více zapřemýšlet.

HOSPDÁŘSKÁ KRIZE - SEN VŠECH STÁTŮ

Dovolím si malou úvahu nad hospodářskou krizí, její příčinou, ale také možnostmi, které takovéto selhání trhů přináší státu.

Hospodářská krize sebou přináší mnoho negativního - zvyšuje se nezaměstnanost, stále více lidí je závislých na sociálních dávkách, není práce, když už se najde, tak špatně placená. Velkou roli v myšlení lidí mají i média, která situaci zkreslují, ukazují především "pohnuté" osudy lidí, které sice neznáme, ale jejich osud nás nenechává chladnými, většině se ihned vybaví "bezpráví", kdy cikáni, romové, mají "nadbytek" a kvůli nim takovýto chudáci nemají ani na léky, vodícího psa apod. Chybí peníze domácnostem, některé se dostávají do existenčních problémů, dluhů, těžko zvládají financovat provoz domácnosti, s tím související propad příjmů do státního rozpočtu, ale i do důchodového systému, zdravotnictví (tam odvádí větší část peněz jenom zaměstnaní lidé, za nezaměstnané zde platí stát směšný paušál - například ze mzdy 10.000 Kč hrubého jde do zdravotnictví - o zaměstnavatele i zaměstnance dohromady 1.250,- Kč, do důchodového systému jde celých 3.400,- Kč a to z každých 10.000,-- Kč hrubého, přitom stát platí do zdravotní pojišťovny cca 500,-- Kč - to je dramatický rozdíl). Zvyšující se nezaměstnanost má tedy svá obrovská rizika jak pro hospodářství státu, rodin, ale i dopady na myšlení lidí, kteří hledají viníky. Není na zvýšení důchodů, na platy ve státním sektoru, jsou velké dluhy zdravotních pojišťoven apod.

Hospodářská krize sebou přináší i mnoho pozitivního - vyčistí se trh (myslím tím ten trh, kdy nakupujete zboží od obchodníků), špatný skončí, dobří vydrží a někdy si i polepší. Já spatřuji jako obrovskou výhodu právě zvyšující se nezaměstnanost, protože dobře fungující stát z ní může pouze vytěžit a eliminovat tak dopady hospodářské krize. Je to ráj pro investice státu a jejich realizaci. Jak jsme k tomuto názoru došel?

Jeden nezaměstnaný údajně stojí cca 110.000,- Kč ročně, ale pouze, pokud je nezaměstnaný 5 měsíců, pokud by byl celý rok, bylo by to 170.000,- Kč ročně. To je ovšem jenom dávka, kterou obdrží, což prý tvoří 1/3 z celkových nákladů - celkem tedy lze dovodit, že jeden nezaměstnaný stojí stát cca 300.000,- Kč ročně - tj. cca 25.000,-- Kč měsíčně.

Zajímavější jsou ovšem i daná data:

Úřad práce - rozpočet 83 mld Kč - máme cca 500 tisíc nezaměstnaných, tj. 166.000,-- Kč na jednoho nezaměstnaného - to je provoz Úřadu práce.

Dávky sociální podpory - rozpočet 93 mld. Kč - to je další výdaj spojený nejen s nezaměstnaností, ale také například přídavky na děti, invalidé apod.

Tato data skutečně prokazují, že jeden nezaměstnaný nás fakticky stojí kolem 25.000,-- Kč měsíčně - ale tento neplatí daně, neplatí sociální, zdravotní odvody, nevytváří žádné hodnoty, na druhou stranu je evidentní, že zaměstnává skutečně obrovské množství úředníků. Jenom pro zajímavost - pokud by se z každé této částky odvedly odvody na zdravotní a sociální pojištění jako každého zaměstnance - dělalo by to cca 51 mld. Kč, to je polovina státního dluhu, který budeme mít za rok 2013, a to už je docela síla. V této částce není daň z příjmu, kterou každý zaměstnanec také platí (pokud je jeho příjem 25.000,- Kč, tak zcela určitě).

MŮJ NÁVRH - ZRUŠTE SOCIÁLNÍ DÁVKY

Ale nahraďte je zaměstnáním nezaměstnaných. Každá obec má své bytové družstvo, protože většina obcí má ve vlastnictví byty, o které se právě daná družstva starají. Pokud nemá, má Technické služby apod. Je patrné, že průměrný zedník má mzdu, mimo velká města, kolem 14-15 tisíc korun hrubého. Toto jsou nezaměstnaní, proto by pracovali za částku kolem 12.000,-- Kč měsíčně, protože by pracovali 3-4 dny v týdnu, zbytek by měli na to, aby si našli práci jinou. S odvody státu by to dělalo cca 16.000,-- Kč. Už tady stát uspoří na jednom nezaměstnaným cca 8-9 tisíc korun měsíčně.

Průměrně má každý občas sociální dávky ve výši Kč 2.500,-- - naprostou většinu dělají příspěvky na bydlení - a zde je vážný problém - tyto, v naprosté většině - jdou do kapes "bílé mafii" - nikoliv černé, žluté, apod., ale bílé - lidem, kteří využili "štědrosti" státu a za každého ubytovaného v ubytovně, nebo v domku, si účtují nájemné třeba 3.000,-- Kč měsíčně, přestože jich ubytují v bytě 3+1 i 12, nebo více lidí. Suma sumárum 36 tisíc měsíčně - jenom za nájem - ne za spotřebu energií, tepla, vody apod., jenom nájem. Pokud tedy stát má 36.000,-- Kč na provoz jednoho bytu 3+1, musí mít i na jeho splácení, pokud jej sám postaví. Postaví byty s pomocí nezaměstnaných, kde je posléze ubytuje, ti budou "platit" reálné nájemné, které se platí všude - resp. stát to nájemné po nich platit nebude chtít. Nikdo neříká, že tyto sociální byty musí být na úrovni, kterou užíváme my všichni - stačí sprchový kout, kuchyňka, prostě nic takového, kde by se daní chtěli ubytovat nastálo, ale každý věděl, že to je dočasné ubytování a hledal si lepší práci jinde. Takový byt si "svépomocí nezaměstnaných" obec postaví do 1,5 mil. Kč, tj. na hypotéce do 10.000,-- Kč měsíčně. Přitom nezaměstnaní vytvářejí hodnoty, hodnoty, které neztrácejí na své hodnotě, vždy se mohou hodit do příštích let, mohou se prodat běžným občanům apod. Pozemků má každá obec tolik, že neví, co s nimi - leží ladem, jsou připraveny pro "velké investice", jenom investoři už deset let nějak nechodí - čeká se na zázrak.

Tak si tento malý příklad zkusme zrekapitulovat - konec s dávkami - nahradíme to prací - úspora na jednom nezaměstnaném cca 8-9.000,-- Kč. Běžná rodina má 2 dospělé - nezaměstnané - tedy měsíčně úspora skoro 18.000,-- Kč, tj ročně 216.000,-- Kč. Tuto částku, resp. menší - obdrží obce - na nákup strojů, zařízení, nářadí apod. - oni už budou vědět za co je utratí, co potřebují. K tomu 4 členná rodina bude v postaveném bytě bydlet - další úspora 2.000,-- Kč (jenom na rozdílu - dávky současné a splátka hypotéky) - 4-členná může bydlet v bytě 2+1, nemusí mít rovnou 3+1, tam je cena za výstavbu nižší, tedy i úspora vyšší - to už dělá dalších cca 25.000,- Kč ročně úspora pro stát. Celkově na 2 nezaměstnaných tak stát uspoří cca 240.000,-- Kč ročně - my jich tady máme 500.000, ne jenom 2.

Velkou úsporu to nepřinese - to je logické - hodně stojí stroje, nářadí apod. Samozřejmě se k dané mzdě bude muset vyplácet jakási dávka pro vícečetné rodiny, ale ta již může být prakticky minimální, protože cestou v obecních bytech je spíše bydlení levné - tedy dávka by spíš pokrývala hodnoty energií ve spotřebě, nikoliv peníze - přeci jenom si obec lépe zajistí ochranu před zpronevěrou peněz. A pokud pracují 2, mají 20.000 čistého dohromady, které jsou na jídlo a ošacení, tak z této částky skutečně vyžije i 8-mi členná rodina, ne dobře, ale vyžije - je to motivace, aby si našli práci lepší, splnění slibů - že práce se musí vždy vyplatit, před nezaměstnaností. Ale přinese to jiné, daleko pozitivnější efekty:

- vyrostla zde generace lidí, kteří nikdy nedělali a dělat nechtějí - budou muset, jinak SOCIÁLNÍ DÁVKY JSOU ZRUŠENY. Tedy naučí se opět vstávat do práce, dělat, vytvářet hodoty. Jejich děti uvidí, že pracovat se musí, uvidí, že když se nebudou dobře učit, budou dělat takovouto práci, samotné je to požene dále. Protože jinak nedostanou nic.

- sociální jistoty - přijdete o práci a máte jistotu, že dočasně jste ihned opět zaměstnáni - chodíte do práce, cítíte se být potřební, snadněji si najdete novou práci, protože pracujete, nemusíte se bát, že nebudete mít peníze, sice jich bude méně, ale budete je mít.

- extremistické organizace zde skončí - oni nebudou moci říkat, čemuž rádi někteří věří, že za to zlo ve společnosti můžou černý, žlutý, oranžový - jsou to nemakačenkové - protože nic z toho už nebude pravda. Pomůže to i samotné integraci menšin do společnosti, protože budou pracovat, to je to, co nám na nich asi nejvíce vadí, budou muset ráno vstávat, takže o půlnoci už nebudou někde vykřikovat, sníží se kriminalita na naprosté minimum, ubude heren, protože tito lidé budou muset chodit do práce - jejich rodiče budou chtít také spát, protože ráno půjdou do práce, prostě stejné, jako to je u většiny, která pracuje již nyní. Když pracujete, jste unaveni a na nějaké hlouposti nemáte čas, tak to bude i u nich.

- pozitivní vliv to má samozřejmě i na ekonomiku státu, to je největší vliv - odvádí se odvody, daně - to jsou miliardy, zdravotní pojišťovny nejsou ve ztrátách, důchodový systém také ne, to má vliv i na další myšlení týkající se důchodových reforem, viz. výše - lidé mají peníze, jistotu práce, nebojí se utrácet, hlavním hnacím motorem ekonomiky bývá spotřeba, to je to, co nyní nefunguje, protože se lidé bojí, bojí se právě ztráty práce. Stát za méně peněz, dokáže vytvářet hodnoty - postavené byty, domy, jesle pro děti, uklizené ulice, čisté parky - to jsou hodnoty, které za své peníze stát získává, dosud, přes 20 let z toho nic neměl. Bude bytů hodně - tak se nabídnou k prodeji obyčejným lidem - je tu opět vliv na DPH, jeho příjem - zisky. Je hezké postavit 8 km dálnice za rok, jak tomu je, ale půl milionu nezaměstnaných tak práci nemá. Po nich jsou hodnoty, které tak dramaticky neklesají - přináší jenom pozitiva.

PROČ TOMU TAK NENÍ?

Protože se do toho nikomu nechce. Přitom stát, ani obce, nevydají ani o korunu více. Nezaměstnaní mají povinnost nejen dělat, ale například i jeden den v týdnu chodit po zaměstnavatelích a doložit, že si práci skutečně hledají - kontrolu zvládne i daný stavbyvedoucí, že tomu tak bylo. Pokud ne - už nic nedostanou - je to příležitost, kterou buď využijí, nebo ne.

Ve skutečnosti tady nejde žádné politické straně o budoucnost země, jde jim pouze o jejich prospěch, ať to je levičák nebo pravičák nebo komunista, či nácek. Je to jedno, všichni jsou stejní. Realizace takovéto věci by trvala skutečně maximálně rok - do vydání prvních projektů na stavby, do té doby by už mohli pracovat na schválených projektech.

HOSPODÁŘSKÁ KRIZE - SEN KAŽDÉHO STÁTU?

Asi už je patrné, že tomu tak je. Dosud totiž stát vydává na sociálních a jiných dávkách neskutečné peníze, které neřeší vůbec nic - nesnášenlivost, rasismus, náckovství apod. Ale podstatou této změny je, že za stejné peníze se vytváří hodoty, které zůstanou a stát je bohatší, obce jsou bohatší, lidé jsou spokojenější - zůstanou domy, jesle, domovy důchodců, domovy se sociálními službami - tam si najdou uplatnění další a další zaměstnanci. Za stejně vynaložené peníze stát získává majetky, které mu nezaměstnaní fakticky postaví zcela zdarma, obec už platí, ale nemá z toho nic. Toto je přeci sen každého investora, majitele firmy, když už platím, tak dostat zpět majetky - platím daně, tak mi dejte v jejich částečné hodnotě majetky. Ale stát to nechce? Asi by bylo dobré se ptát - Proč?

Cílem všech těchto úvah je především rozvířit debatu o tom, proč se u nás přestal používat selský rozum našich babiček a dědečků a začalo se zde vytvářet prostředí nenávisti, závisti, strachu, tedy prostředí, které velmi vyhovuje různým gaunerům, zlodějům a podvodníkům. Další úvahou bude státní sektor a státní zaměstnanci - dost ožehavá otázka.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář